Landelijk thema: Betekenisvol meedoen -- de week van de psychiatrie 2021 -- 22 tot en met 28 maart 2021

Klik op een van de buttons voor het programma

Infotheek

Clientenraad

Betekenisvol meedoen is belangrijk in onze samenleving. Door mee te doen in de cliëntenraad van GGZ Delfland vervullen wij, de leden van de cliëntenraad, een dergelijke rol.

Onze cliëntenraad is een belangrijk en wettelijk adviesorgaan. Met elkaar behartigen wij de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Het gaat dan om zaken die het welzijn van cliënten raken, zoals de kwaliteit van zorg, veiligheid, voeding en verbouwingen. En het gaat om belangrijke organisatorische veranderingen , zoals overnames en benoemingen. Vanuit onze eigen kennis en ervaringen en contact met andere cliënten, praten wij mee over het beleid en geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan onze raad van bestuur. Ook zijn we een goede klankbord in allerlei projecten binnen GGZ Delfland. Naast het serieuze werk is er ook tijd om gezellige dingen met elkaar te ondernemen. Met elkaar vormen we een team waarbij ieder zijn persoonlijke kwaliteiten benut worden!

Wij wensen u veel kijk plezier met ons filmpje.

Hartelijke groet van,

De leden van de cliëntenraad,

Diana, Robert, Mayke, Tatsjana, Renske en Bianca.

De familieraad

Team zingeving

Over ervaringsdeskundigheid

Dit is de link naar onze gratis online “Vraag-maar Training